Royal Arginine Baby Kids

Royal Arginine - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thành phần: _ L-arginine................................ 200,0mg _ L-Lysine HCL........................ 6000,0mg _Taurine.................................. 500,0mg _ Sữa ong chúa.......................200,0mg _ Thymomodulin......................100,0mg _ Vitamin PP............................50,0mg _ Vitamin C..............................50,0mg _ Vitamin B1.............................20,0mg _ Vitamin B6.............................20,0mg _ Vitamin A................................300,0IU _ Vitamin B12...........................200,0mcg Công dụng : Bổ sung Lysin và các Vitamin giúp trẻ ăn ngon, tăng cường hấp thu dưỡng chất giúp...

Continue reading