Đài truyền hình Thái Nguyên đưa tin về việc Hà Tuyên hỗ trợ CLB Phụ nữ khuyết tật thành phố

Đài truyền hình Thái Nguyên và tạp chi đồng hành việt đưa tin về hoạt động hỗ trợ CLB Phụ nữ khuyết tật TP Thái Nguyên của Hà Tuyên group http://daithainguyen.vn/truyen-hinh/ha-tuyen-group-h-tr-clb-phu-n-khuyet-tat-thanh-pho-thai-nguyen_14712.html http://donghanhviet.vn/news/3486/377/Cau-lac-bo-phu-nu-khuyet-tat-Thai-Nguyen-Nhung-hoat-dong-y-nghia-thiet-thuc/d,news_detail_tpl?fbclid=IwAR367ZcpZ8E9U5yPrIO1Je__xxcLKvrBGS87XWrGq5-9uBWHqu9TT4dNJCM

Continue reading