HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN THƯỜNG KỲ “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

Công ty CP Dược và TBYT Hà Tuyên đã đồng hành cùng hoạt động từ thiện "Thắp sáng ước mơ" do đài PT và TH Thái Nguyên tổ chức. Năm thứ 11, chương trình “Thắp sáng ước mơ” do UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên và Đài PT-TH Thái Nguyên đã được xã...

Continue reading