Thủ khoa xinh đẹp đại học y dược thái nguyên 2017

Đại học Y Dược Thái Nguyên – Thủ khoa xinh đẹp 2017 Hết kỳ 1 lớp 12, Đỗ Như Quỳnh quyết định bỏ Lý, ôn Sinh. Kết quả, em trở thành thủ khoa Đại học Y Dược với 28,5 điểm khối B. Trong kỳ thi…

ngồi lâu và tác hại

Ngồi lâu rất nguy hại Những mối nguy của việc ngồi lâu: Lối sống ít vận động ảnh hưởng đến vận động cơ, hoạt động của não. Ngồi lâu, thông thường, sẽ cảm thấy khoan khoái – chẳng hạn như sau khi đi bộ một…