Ngày 12/9/2020 Hà Tuyên group tổ chức Hội nghị* Trao quyết định Bổ nhiệm giám đốc phát triển thị trường Quốc tế.* Trao quyết định cho các tổng đại lý, đại lý mới.* Tuyển CTV, TDV khu vực phía Nam đã thành công tốt đẹp……