Đầu tháng 9/2019 công ty dược và TBYT Hà Tuyên liên tục ký hợp đồng đại lý sữa tại các tỉnh: Ninh Bình, Hải Dương, Tân Long ( Thái Nguyên) và công ty liên tục tổ chức tri ân khách hàng tại các nhà phân phối, đại lý sữa thuộc công ty trên toàn quốc.

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required